میرور لینوکس در ایران - فراسو سامانه پاسارگاد


Index of: /

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
remi/-2012-Feb-27 11:49
ubuntu/-2016-Sep-20 16:23
setFarasoRep/-2016-Oct-02 18:27
rpmforge/-2017-Jan-14 18:55
ESXI/-2017-Jan-24 12:45
webscript/-2017-Apr-13 10:39
vz/-2018-May-05 06:01
software/-2018-Oct-14 16:08
iso/-2018-Nov-10 15:05
centos/-2018-Dec-03 18:04
CPAN/-2018-Dec-19 05:12
epel/-2018-Dec-19 05:31

آموزش تغییر میرور در centos | آموزش تغییر میرور epel | آموزش تغییر میرور rpmgorge | آموزش تغییر میرور remi | آموزش تغییر میرور آدرس پرل (CPAN)

فراسو سامانه پاسارگاد
www.faraso.org