میرور لینوکس در ایران - فراسو سامانه پاسارگاد


Index of: /remi/fedora/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
10/-2014-Jan-23 15:41
11/-2014-Jan-23 15:41
12/-2014-Jan-23 15:41
13/-2014-Jan-23 15:41
14/-2014-Jan-23 15:41
15/-2014-Jan-23 15:41
16/-2014-Jan-23 15:41
17/-2014-Jan-23 15:41
18/-2014-Jan-23 15:41
19/-2016-Sep-22 09:23
20/-2016-Sep-22 09:23
21/-2017-Aug-22 17:18
22/-2018-Feb-26 20:02
23/-2018-Feb-26 20:02
24/-2018-Feb-27 11:30
25/-2018-Aug-23 12:43
26/-2018-Jun-05 11:52
27/-2018-Nov-27 17:18
28/-2018-Aug-21 12:56
29/-2018-Dec-03 19:05
3/-2013-Jul-29 20:06
4/-2013-Jul-29 20:06
5/-2013-Jul-29 20:06
6/-2013-Jul-29 20:06
7/-2013-Jul-29 20:06
8/-2013-Jul-29 20:06
9/-2013-Jul-29 20:06
remi-release-25.rpm 16K2017-Jun-29 18:29
remi-release-26.rpm 18K2018-Jan-15 12:27
remi-release-27.rpm 20K2018-Sep-27 13:13
remi-release-28.rpm 20K2018-Sep-27 13:13
remi-release-29.rpm 17K2018-Dec-03 19:23
remi.repo 15822018-May-31 12:01

آموزش تغییر میرور در centos | آموزش تغییر میرور epel | آموزش تغییر میرور rpmgorge | آموزش تغییر میرور remi | آموزش تغییر میرور آدرس پرل (CPAN)

فراسو سامانه پاسارگاد
www.faraso.org