میرور لینوکس در ایران - فراسو سامانه پاسارگاد


Index of: /

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
-2020-Nov-24 13:31
-2017-Jan-24 04:15
-2020-Nov-12 07:29
-2020-Nov-24 00:16
-2019-Jul-28 02:45
-2012-Feb-27 03:19
-2019-Jan-22 10:28
-2016-Oct-02 09:57
-2020-Mar-17 04:06
-2019-Jan-22 09:50
-2018-May-04 21:31
-2017-Apr-13 02:09

آموزش تغییر میرور در centos | آموزش تغییر میرور epel | آموزش تغییر میرور rpmgorge | آموزش تغییر میرور remi | آموزش تغییر میرور آدرس پرل (CPAN)

فراسو سامانه پاسارگاد
www.faraso.org